Notícies

Volumètric VIPAC D1. Sistema de Mesura de volum d'elements regulars

31.05.2010

El sistema de mesurament de volum VIPAC D 1 li permet mesurar el volum en classificadors de manera certificada. VIPAC D1 permet prescindir de molts sistemes individuals de mesura de volum en les entrades, estalviant costos i temps de gestió, ja que és l'únic sistema certificat de mesurament de volumen en el món que treballa de manera fiable en classificadors cross-belt i tilt-tray.


Segons estimacions, una tercera part de totes les compensacions pagades estan declarades incorrectament. Com ho assegura vostè? Asseguri la compensació correcta per als paquets. Feu demandes addicionals. VIPAC D1 possibilita la facturació automàtica i revisions de càlcul acceptables jurídicament.


VIPAC D1:

  • Mesura de volum de paquets sense contacte durant el procés de passatge i d'objectes amb forma paral.lelepípeda.
  • Mesurament certificada en clasificadors cross-belt i tilt-tray (MID: DE-09-MI009-PTB001), així com en cinta transportadora (MID: DE-09-MI009-PTB017).

Consulti a continuació les nostres solucions de mesurament volumètrica VIPACD2 per al mesurament de volum d'objectes cúbics o irregulars o bé les nostres solucions de monitorització VIPACWeb si el que desitja és més informació sobre monitorització de l'estat de cada un dels sistemes VIPAC.