Notícies

VIPACWEB

31.05.2010

El software de monitorització VIPACWeb basat en la xarxa de VITRONIC, possibilita la gestió i màxima optimització de processos intralogístics. Tot el que es necessita per a això és un ordinador qualsevol amb connexió a la xarxa.


El sistema de monitorització VIPACWeb té quatre mòduls: Anàlisi de processos, configuració, estadística i vista:

Anàlisi de processos: guarda imatges / dades i possibilita la recerca d'imatges.

  • Configuració: possibilita la configuració de paràmetres del sistema.
  • Estadística: indica la quantitat de paquets.
  • Vista de conjunt: indica estats d'operació, possibilita anàlisi de logfiles, mostra el programari instal·lat actualment.

VIPACWeb permet consultar cada un dels sistemes VIPAC, però també tot un hub amb nombrosos sistemes. Després, vostè pot analitzar els No Llegits i millorar la impressió del codi de barres. De la mateixa manera, VIPACWebpermet veure i imprimir imatges de paquets, com a comprovant davant del client.

Consulti a continuació les nostres solucions VICAMssi2 per a la lectura lineal de codis o bé la VICAMsnap! si el que està buscant és un sistema d'auto identificació de codis.