Notícies

Vídeo Coding

31.05.2010

Els sistemes de vídeo codificació-video coding VIPAC permeten incrementar l'índex de lectura de codis fins a un 100%.

Gairebé un 100% d'índex de lectura de codis per classificació totalment automàtica. Això és el que arriba VIPAC amb vídeo codificació. És igual si es tracta d'informació de codi de barres o d'adreces. El que no és llegible automàticament o no pot identificar completament es completa en un lloc de treball. Si això passa en línia, immediatament es classifica i es continua processant-sense reprocessament manual.

A la vídeo codificació offline, el personal completa informació necessària posteriorment per al lliurament. Les dades també poden transmetre a punts centrals de processament per a diversos centres de distribució.

Consulti a continuació les nostres solucions VICAMsnap! per a la lectura de codis o bé les nostres solucions de monitorització VIPACWeb si el que desitja és més informació sobre monitorització de l'estat de cada un dels sistemes VIPAC.