Notícies

Sistema DWS (Dimensioning, Weighing, Scanning)

22.05.2010

El sistema DWS (Dimensioning, Weighing, Scanning) consisteix en la integració de les diferents tecnologies de lectura, mesura volumètrica i pesatge i permet oferir una solució única i fiable.

Simultàniament aconseguim realitzar les diferents operacions de manera que obtenim tota la informació del nostre producte: Podem identificar-lo, realitzar la medició volumètrica i pesar-lo comunicant tota aquesta informació al nostre sistema de gestió.

La integració de les diferents tecnologies de lectura, volumetria i pesatgepermet oferir una solució única i fiable:

Configuració senzilla.Ràpid retorn d'inversió.Incrementa el nivell d'automatització. Millora la interfície amb l'usuari.

Dimensionat

Precisió elevada.Certificació MID i OIML R129.

Pesatge

Velocitat: fins a 3 m/s.Rang de pesatge: fins a 60kg.Precisió elevada.Certificació MID, NTEP i OIML R51.

Lectura

Excel·lents índexs de lectura.Lectura de codis de barres, codis en 2D i caràcters per OCR.Vídeo Coding.Emmagatzematge d'imatges (VIPAC Web).Lectura fins a les 6 cares.