Notícies

L'empresa espanyola de logística ZELERIS arriba a ratis de lectura més elevats amb tecnologia de càmeres. Intercanvi d'escàners làser per tecnologia de càmeres

28.12.2010

Plantejament del problema

L'empresa espanyola Zeleris desenvolupa la seva activitat en l'àmbit de la logística integral, entenent per tal tot el conjunt d'activitats relacionades amb l'aprovisionament, emmagatzematge, manipulació i distribució de béns. En el nou centre de distribució a Madrid es classifica, entre d'altres, enviaments amb telèfons mòbils i equips telefònics de l'empresa espanyola Telefónica. Per poder classificar de forma unívoca es llegeixen els codis de barres dels enviaments. Els codis de barres tenen en alguns casos un mòdul molt petit de 0,2 mm i molt poca alçada. Per motius de costos es va instal.lar primerament un sistema híbrid. Aquest consistia en una càmera i vuit escàners làser. La càmera llegia els codis de barres de la cara superior dels paquets i els escàners ho feien en els laterals.
Abans de finalitzar el temps de garantia, Zeleris va decidir desmuntar els escàners làser i reemplaçar-los per càmeres.

Avantatges

El motiu d'aquesta decisió: l'índex de lectura dels escàners làser era molt baix. Per contra, Zeleris estava altament satisfet amb l'índex de lectura de la cambra superior.
"Actualment l'índex de lectura és tan elevat que en alguns casos tenim saturació de paquets a les rampes", diu Martín Prom, Gerent de Qualitat de Processos de Telefónica Serveis Integrals de Distribució. Actualment, un total de cinc càmeres llegeixen codis de barres en les cinc cares dels objectes. Gràcies a la tecnologia de càmeres s'identifica de forma segura els codis de barres petits en les caixes dels mòbils i es classifiquen correctament els enviaments.

Implementació

Vanderlande Industries España S.A. va equipar el nou centre de distribució de Zeleris a Madrid amb alta tecnologia de classificació.
LYL INGENIERÍA, distribuïdor de VITRONIC a Espanya, va instal.lar i va posar en marxa el sistema d'identificació de càmeres. Els enviaments s'identifiquen a 2 m / s amb una capacitat de disseny de 5.500 enviaments per hora. A part de la lectura de codis de barres, també es mesura el volum de les trameses predominantment cúbics. Zeleris pot utilitzar els resultats de mesura per a elaborar estadístiques sobre processos interns, fer factures de forma automàtica, verificar el volum indicat i optimitzar la càrrega de la flota.