Notícies

Lectura de codis de barres i codis en 2D

31.05.2010

Gràcies al seu sistema d'identificació de codis obtinguda de càmeres, VIPAC permet llegir codis de barres amb qualitats pobres, bruts o no llegibles. El software VIPAC llegeix codis de barres i codis 2D. Amb màxim índex de lectura i velocitats de transport de fins a 4,5 m / s.


Al contrari dels tradicionals sistemes d'escàner de codi de barres, el sistema VIPAC genera imatges amb una densitat d'informació 17 vegades més gran.


També per això, VIPAC permet identificar codis que altres sistemes no poden llegir, com el cas d'interrupció de la informació del codi i en codis no llegibles, permetent un gran increment de l'índex de lectura de codis de barres.

A més, el sistema VIPAC permeti:

  • Configuració amb bases de dades: controla resultats de lectura, la qualitat i l'índex de lectura s'incrementen.
  • Connexió a vídeo codificació: 100% d'índex de lectura.
  • Monitorització: les imatges guardades s'analitzen, el proveïdor dels codis pot modificar codis no llegibles.

Consulti a continuació les nostres solucions VICAMssi2 per a la lectura lineal de codis o bé les nostres solucions de monitorització VIPACWeb si el que desitja és més informació sobre monitorització de l'estat de cada un dels sistemes VIPAC.