Notícies

Lectura de caràcters per OCR

31.05.2010

¿Contrast reduït, baixa qualitat d'impressió? Maximitzi seus índexs de lectura amb les nostres solucions en sistemes de lectura de codis OCR.


El software VIPAC-OCR llegeix caràcters OCR manuscrits i impresos, també darrere de plàstics transparents, com:

Adreces: codis postals, ciutat, carrer, número.

  • Números de producte.
  • Indicacions de quantitat.
  • Números de proveïdors.

Els sistemes de lectura de codis OCR VIPAC permeten la seva configuració amb bases de dades:

Els resultats de lectura es comparen un contra un altre, la qualitat i l'índex de lectura s'incrementen.

  • Connexió a vídeo codificació: gairebé 100% d'índex de lectura.
  • Monitorització: les imatges guardades s'analitzen, les adreces no llegibles es visualitzen.
  • Reordenament d'etiqueta de direcció: tenim el coneixement tècnic, vostè un major índex de lectura

Consulti a continuació les nostres solucions VICAMsnap! per a la lectura de codis de codis o bé les nostres solucions de monitorització VIPACWeb si el que desitja és més informació sobre monitorització de l'estat de cada un dels sistemes VIPAC.