Notícies

APACHE Contour. Volumetria i pesatge d'objectes de grans dimensions

21.05.2010

APACHE Contour, la solució per a càrrega aèria, és un sistema integrat de mesura volumètrica dissenyat per a la correcta projecció de detecció iclassificació de contenidors aeris.

APACHE Contour permet optimitzar l'espai de càrrega dels avions,
ambl'objectiu que els contorns dels contenidors i palets carregats amb mercaderiesencaixin a la perfecció amb l'espai de càrrega de l'aeronau per tal d'evitarreparacions innecessàries en el fuselatge dels avions i eliminar el tempsd'inactivitat de l'avió.

Mesurament
 i classificació automàtica de contenidors aeris

Molts tipus diferents d'aeronaus utilitzen formes diferents de contenidors, que van des de senzilles formes rectangulars a formes més complicades que utilitzen superfícies en angle i amb pendent. APACHE Contour neix amb la finalitat d'optimitzar l'espai de càrrega de l'avió, permetent una millorrendibilitat.

Els palets poden variar en alçada fins arribar als 3 metres. És difícil determinar si un palet amb una definició del contorn B757F pot realment encaixar en el fuselatge d'un Boeing 757F. La forma complexa i la poc manejable alçada delcontenidor fan gairebé impossible un control manual de la classificació delcontenidor. Davant aquesta situació, el sistema de mesurament automàticde caracterització de palets APACHE Contour, realitza una mesura ràpida iexacta dels diferents tipus de contenidor.

Consulteu les nostres bàscules en banda transportadora si està buscant unasolució de pesatge dinàmic o bé les nostres solucions de pesatge estàticCubiScan si el que necessita és una solució per pesatge de petits volums.