Política de Qualitat i Mediambient

Política de Qualitat i Mediambient

LYL INGENIERÍA, SL, empresa dedicada a la comercialització, manteniment i reparació de solucions tecnològiques per a control de trànsit i logística ha formalitzat i certificat el seu compromís amb la qualitat implantant un Sistema de Gestió de Qualitat per tal d'obtenir una millora contínua orientada a la satisfacció dels nostres clients i parts interessades, a diferenciar-nos de la competència i augmentar el rendiment tant humà i tècnic com econòmic.

Aquest compromís queda reflectit en la nostra Política de Qualitat i Medi Ambient i els principis sobre els quals es basa:

 

  1. Minimitzar errors en qualsevol fase dels projectes mitjançant una minuciosa planificació.
  2. Compliment dels terminis d'execució dels projectes.
  3. Detectar i implementar qualsevol oportunitat de millora atenent i analitzant les necessitats exposades pels nostres clients.
  4. Establir la millora contínua com a eix estratègic d'actuació, sobre la base de la prevenció, en lloc preferent sobre la correcció. Tenint present en tot moment el context de l'organització, tant intern com extern. Optimitzant els recursos humans i materials, incloses matèries primeres, components, equips i sistemes.
  5. Conèixer els factors de risc associats a les nostres activitats sobre els quals tinguem capacitat d'actuació, prevenir, anticipar i minimitzar-los.
  6. Fer un ús responsable dels recursos naturals, reduint en la mesura del possible el seu consum.
  7. Coneixement i aplicació de la legislació vigent aplicable a la nostra activitat.
  8. Gestió adequada dels residus generats durant el desenvolupament de la nostra activitat.
  9. Conscienciació i motivació del personal de l'Organització sobre la importància de la implantació i desenvolupament d'un Sistema de Gestió de Qualitat.

Per assegurar la conformitat amb la Política de Qualitat i Ambiental, la Direcció de LYL INGENIERÍA, S.L. ha establert i implantat un Sistema de Gestió de la Qualitat en base als requisits de la Norma ISO 9001: 2015 i ISO 14001: 2015.

El certificat sobre la norma ISO 9001: 2015 abasta les activitats: Comercialització, manteniment i reparació de solucions tecnològiques per al control de trànsit i logística. La UNE-EN-ISO 9001: 2015 certifica que LYL INGENIERÍA ofereix als seus clients la màxima garantia de qualitat i traçabilitat en els seus processos, productes i serveis.

El certificat sobre la norma ISO 14001: 2015, amb el certificat ES18 / 82055, per a les mateixes activitats. La norma ISO 14001 proporciona a les organitzacions un marc amb el qual protegir el medi ambient i respondre a les condicions ambientals canviants, sempre guardant l'equilibri amb les necessitats socioeconòmiques. En aquesta norma s'especifiquen tots els requisits per establir un Sistema de Gestió Ambiental eficient, que permet a l'empresa aconseguir els resultats desitjats.

Amb el Sistema de qualitat ISO 9001 aporta, LYL INGENIERÍA manté un desenvolupament constant en els seus treballs de gestió diaris mitjançant el procés de millora contínua.

Per la seva banda, el certificat de Gestió Mediambiental ISO 14001 garanteix un horitzó d'actuació voluntari de les mesures de conservació mediambientals, aspectes d'estalvi energètic i adequada vigilància en l'eliminació dels residus.

Tot això amb el focus centrat en assentar les bases de la millora contínua en l'actuació diària i en la reducció dels riscos mediambientals.

Certificado ISO 9001:2015 (PDF)


Certificado ISO 14001:2015 (PDF)